Lời bài hát Điểm ca đích nhân tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

就把这首歌送给失意的你
jiù bǎ zhè shǒu gē sòng gěi shīyì de nǐ
chiêu pả chưa sẩu cưa xung cẩy sư i tơ nỉ
Đem bài hát này tặng cho em đang thất vọng

是喜是悲尘缘注定
shì xǐ shì bēi chényuán zhùdìng
sư xỉ sư pây trấn doén chu ting
Là vui là buồn duyên trần đã định不折磨自己
bù zhémó zìjǐ
pu chứa múa chư chỉ
Đừng tự giày vò bản thân就把这首歌送给迷茫的你
jiù bǎ zhè shǒu gē sòng gěi mímáng de nǐ
chiêu pả chưa sẩu cưa xung cẩy mí máng tơ nỉ
Đem bài hát này tặng cho em đang mơ màng

屋外沧桑屋内过往
wū wài cāngsāng wū nèi guòwǎng
u oai trang xang u nây cua oảng
Ngoài nhà bể dâu, trong nhà đã qua rồi告别昨夜的愁
gàobié zuó yè de chóu
cao pía chúa dê tơ trấu
Cáo biệt sầu muộn đêm qua

啦啦啦啦啦啦
la la la la la la
la la la la la la
La la la la la la哦阿巴啊巴巴
ò ē bā ā bā bā
ô ưa pa a pa pa
Ô a ba a ba ba

啦啦啦啦啦啦
la la la la la la
la la la la la la
La la la la la la

啊呀啊呀呀呀
ā yā ā yā yā yā
a da a da da da
A ya a ya ya ya就把这首歌送给心外的人
jiù bǎ zhè shǒu gē sòng gěi xīn wài de rén
chiêu pả chưa sẩu cưa xung cẩy xin oai tơ rấn
Mang bài hát này tặng cho người không để trong tim

我的爱情一揉就碎
wǒ de àiqíng yī róu jiù suì
ủa tơ ai trính i rấu chiêu xuây
Tình cảm của tôi chỉ cần chạm nhẹ sẽ vỡ

你点到为止
nǐ diǎn dào wéizhǐ
nỉ tẻn tao uấy chử
Em hãy tỏ ý就把这首歌送给虚伪的人
jiù bǎ zhè shǒu gē sòng gěi xūwěi de rén
chiêu pả chưa sẩu cưa xung cẩy xuy uẩy tơ rấn
Đem bài hát này tặng cho con người giả dối

不知所措才是人生
bùzhīsuǒcuò cái shì rénshēng
pu chư xủa trua trái sư rấn sang
Hoang mang mê loạn mới là cuộc sống

我学会了成长
wǒ xuéhuì le chéngzhǎng
ủa xuế huây lơ trấng chảng
Tôi đã học cách trưởng thành rồi

啦啦啦啦啦啦
la la la la la la
la la la la la la
La la la la la la

哦阿巴啊巴巴
ò ē bā ā bā bā
ô ưa pa a pa pa
Ô a ba a ba ba

啦啦啦啦啦啦
la la la la la la
la la la la la la
La la la la la la

啊呀啊呀呀呀
ā yā ā yā yā yā
a da a da da da
A ya a ya ya ya

天都快亮了你又一夜无眠
tiān dōu kuài liàng le nǐ yòu yī yè wú mián
then tâu khoai leng lơ nỉ dâu i dê ú mén
Trời cũng sắp sáng rồi, em lại một đêm nữa không ngủ

不愿辜负心上的人
bù yuàn gūfù xīn shàng de rén
pu doen cu phu xin sang tơ rấn
Không muốn phụ lòng người trong tim

你不负杯中的酒
nǐ bù fù bēi zhōng de jiǔ
nỉ pu phu pây chung tơ chiểu
em không phụ cả rượu ở trong ly

人的一生啊就一堆堆坎坷
rén de yīshēng ā jiù yī duī duī kǎnkě
rấn tơ i sâng a chiêu i tuây tuây khán khửa
Mùi đời người à, chính là một mớ lận đận

不做寂寞的奴隶
bù zuò jìmò de núlì
pu chua chi mua tơ nú li
Không làm nô lệ của hiu quạnh

你不做孤独的鬼
nǐ bù zuò gūdú de guǐ
nỉ pu chua cu tú tơ cuẩy
em cũng làm quỷ cô đơn

啦啦啦啦啦啦
la la la la la la
la la la la la la
La la la la la la

哦阿巴啊巴巴
ò ē bā ā bā bā
ô ưa pa a pa pa
Ô a ba a ba ba

啦啦啦啦啦啦
la la la la la la
la la la la la la
La la la la la la

啊呀啊呀呀呀
ā yā ā yā yā yā
a da a da da da
A ya a ya ya ya

啦啦啦啦啦啦
la la la la la la
la la la la la la
La la la la la la

哦阿巴啊巴巴
ò ē bā ā bā bā
ô ưa pa a pa pa
Ô a ba a ba ba

啦啦啦啦啦啦
la la la la la la
la la la la la la
La la la la la la

啊呀啊呀呀呀
ā yā ā yā yā yā
a da a da da da
A ya a ya ya ya

啦啦啦啦啦啦
la la la la la la
la la la la la la
La la la la la la

哦阿巴啊巴巴
ò ē bā ā bā bā
ô ưa pa a pa pa
Ô a ba a ba ba

啦啦啦啦啦啦
la la la la la la
la la la la la la
La la la la la la

啊呀啊呀呀呀
ā yā ā yā yā yā
a da a da da da
A ya a ya ya ya

Skysumu adsense account for sale
© 2020 Skysumu. and owner Phạm Xuân Tiếp.If you reuse the content, image from this website please let me know at skysumu@icloud.com

Blog   Music      Note     Conditions        Privacy Policy
Live simply, Laugh often, Love deeply.
and don’t think much. Just do your best, and the rest is god idea.
(Pham Xuan Tiep)