LÒNG DẠ ĐÀN BÀ - Soạn giả Viễn Châu

Nói lối

Vua nước Sở một hôm lòng thanh thản
Cởi long bào giả dạng một thường dân
Vác cần câu ra ngồi dựa thạch bàn
Lòng vương giả mơ màng theo sóng nước

Câu 1: Gió lộng ngàn lau khua xào xạc…Sở vương thả hồn theo những chiếc lá rơi tản mạn ở…

VỌNG CỔ

… ven… đường…
Lòng quân vương bổng xúc động một tâm tình…
Đưa tay vuốt chòm râu bạc, nhấp cạn chén rượu đào nghiền ngẫm chuyện gần xa (-) Bổng ngài đưa mắt nhìn xem một hang cua cạnh dưới thạch bàn. Cua cái nằm lột vỏ trong hang, còn cua đực ngày đêm lo canh giữ vợ hiền. Quên cả việc ra đi tìm mồi cho đỡ đói…

Câu 2: Mấy ngày sau, khi hiền thê coi bề cứng cáp. Vợ chồng cua mới sánh vai nhau dạo mát cạnh giang hà…
…Sở Vương vẫn theo dõi đôi cua âu yếm đậm đà…
Ngài hân hoan cất tiếng khen rằng: “ Lành thay tình chồng vợ, đẹp bấy đạo tào khang “(-) Rất đổi loài vật còn nặng nghĩa phu thê, huống chi là người ai chẳng trọng câu luân thường đạo lý, chữ “ Nhứt dạ đồng sàng chung dạ ái. Nhứt nhựt phu thê hề bá dạ ân! “

Câu 3: Thấm thoát sáng lại, chiều qua nước thủy triều mấy phen lên xuống giữa trường giang, hoa hồng hoa điệp rụng rơi từng cánh mỏng. Đến ngày lột vỏ con cua đực, thì con cua cái mặc tình đi dọc về ngang (-) Nó bỏ con cua đực nằm hiu quạnh trong hang, con ác phụ lại đem lòng tàn nhẫn. Nó đem về một gả có đôi càng to lớn đến xé xác anh chồng xấu số, vô duyên. Sở Vương thấy cảnh bạc đen mới cất tiếng than rằng:
bể rộng trời cao.
Đàn bà lòng dạ hiểm sâu
Ngoài môi lại nói những câu ân tình.

Nói lối

Ôi ngán ngẫm cho nhân tình thế thái
Não nùng thay câu “ Tối độc phụ nhân tâm! “
Lòng Sở vương như muối xát, kim châm
Giận bấy kẻ ân tình không giữ trọn…

Câu 4: Sở Vương muốn thử xem lòng dạ của thế nhân ai là người đen trắng…Người mới yết bảng truyền rao cho khắp cả…

VỌNG CỔ

… dân… tình…
…Truyền cho thần dân hãy tuân theo sắc lịnh triều đình...
Tất cả đàn bà Sở quốc ai can đảm giết chồng thì thủ cấp dâng lên (-)
Được ban nhứt phẩm phu nhân
Lụa là, gấm vóc vàng ròng mười xe.
Từ trong thành nội ban ra
Chiếu vua nước Sở gần xa đăng tìm.

Câu 5: Chiếu chỉ truyền ra không đầy nửa tháng thì những phu nhân mạng phụ, cho tới những trang thiếu nữ chung tình...
...Họ đem thủ cấp người yêu đến Hoàng cung để hưởng lộc triều đình...
Sở Vương dù lòng căm giận nhưng vẫn phê liền một chiếu chỉ thứ hai Ai giết được vợ nhà trẫm sẽ chia nửa giang san Sở quốc.Một năm lặng lẽ trôi qua không có một kẻ đàn ông nào đến tận đền Sở vương lãnh thưởng. Bởi không ai nở nhẫn tâm cầm gươm đi giết thác vợ mình.

Câu 6: Khi ấy có một anh nông dân nghèo áo chẳng đặng lành, cơm chẳng đủ ăn! Người chồng mới đến tận đền Sở vương xin nhận gươm báu về nhà giết vợ. Vua nhận lời trao kiếm và lại di hành theo gót kẻ nhà quê. Khi anh ta về đến mái lều tranh đứng bên vách nghe tiếng vợ mình ru con não nuột! Anh buông gươm cất tiếng khóc vang rồi chạy tìm Sở vương mà dập đầu tạ tội. Bệ hạ ơi! Ngu dân cam chịu chết chớ không nỡ nhẫn tâm giết chết vợ mình.
Sở vương cất tiếng ngợi khen và truyền đem châu báu, bạc vàng ban thưởng,

Cho hay trong đạo vợ chồng
Biết ai chung thủy, ai lòng bạc đen ./.

Skysumu adsense account for sale
© 2020 Skysumu. and owner Phạm Xuân Tiếp.If you reuse the content, image from this website please let me know at skysumu@icloud.com

Blog   Music      Note     Conditions        Privacy Policy
Live simply, Laugh often, Love deeply.
and don’t think much. Just do your best, and the rest is god idea.
(Pham Xuan Tiep)