Mỗi người một giấc mơ, Lê thụy ân


Mỗi người một giấc mơ - Lê Thụy Ân

我可以把我所有感情
Wǒ kě yǐ bǎ wǒ suǒ yǒu gǎn qíng
Anh có thể đem tất cả tình cảm của anh

全放在一旁
Quán fàng zài yī páng
Đặt tất cả sang một bên

跟着你到处流浪
Gēn zhe nǐ dào chù liú làng
Cùng em du ngoạn khắp nơi

只要你记得给我一点
zhǐ yào nǐ jì dé gěi wǒ yì diǎn
Chỉ cần em nhớ cho anh một chút

温暖的眼光
wēn nuǎn de yǎn guāng
Ánh mắt ấm áp

好让我整夜疯狂
hǎo ràng wǒ zhěng yè fēng kuáng
khiến anh cả đêm trong điên cuồng

什么人都不想
shén me rén dōu bù xiǎng
không nhớ đến bất cứ ai

什么事都遗忘
shén me shì dōu yí wàng
quên đi hết mọi việc

今生我要住在你心上
jīn shēng wǒ yào zhù zài nǐ xīn shàng
Cả đời này anh chỉ trong trái tim em

一人有一个梦想
yì rén yǒu yí gè mèng xiǎng
Mỗi người một giấc mơ

两个人一起分享
liǎng gè rén yì qǐ fēn xiǎng
Hai người cùng nhau sẻ chia

三生有幸能找到你在身旁
sān shēng yǒu xìng néng zhǎo dào nǐ zài shēn páng
Ba kiếp sau nếu may mắn lại có thể tìm lại được nhau

一人作梦太凄凉
yì rén zuò mèng tài qī liáng
lẻ loi cô đơn một giấc mơ

两个人不会徬徨
liǎng gè rén bú huì páng huáng
Hai người sẽ không do dự

三辈子都只为你守候
sān bèi zi dōu zhǐ wéi nǐ shǒu hòu
ba kiếp chỉ chờ đợi em

寂寞也无妨
jì mò yě wú fáng
không thể ngăn cản sự cô đơn

再没有谁能够让我
zài méi yǒu shuí néng gòu ràng wǒ
cũng không có ai có thể khiến anh

那么朝思暮想
nà me zhāo sī mù xiǎng
sớm nhớ chiều mong như vậy

我的心永远一样
wǒ de xīn yóng yuǎn yí yàng
Trái tim anh mãi mãi không đổi thay

我要跟着你到
wǒ yào gēn zhe nǐ dào
Anh muốn cùng em đi

所有你想去的地方
suó yǒu nǐ xiǎng qù de dì fang
tới mọi nơi mà em muốn

把心事轻轻的放
bǎ xīn shì qīng qīng de fàng
Đem hết tâm sự cho vào quên lãng

什么人都不想
shén me rén dōu bù xiǎng
không nhớ đến bất kì ai

什么事都遗忘
shén me shì dōu yí wàng
quên đi hết mọi việc

今生我要住在你心上
jīn shēng wǒ yào zhù zài nǐ xīn shàng
Cả đời này anh chỉ trong trái tim em

一人有一个梦想
yì rén yǒu yí gè mèng xiǎng
Mỗi người một giấc mơ

两个人一起分享
liǎng gè rén yì qǐ fēn xiǎng
Hai người cùng nhau sẻ chia

三生有幸能找到你在身旁
sān shēng yǒu xìng néng zhǎo dào nǐ zài shēn páng
Ba kiếp sau nếu may mắn lại có thể tìm lại được nhau

一人作梦太凄凉
yì rén zuò mèng tài qī liáng
lẻ loi cô đơn một giấc mơ

两个人不会徬徨
liǎng gè rén bú huì páng huáng
Hai người sẽ không do dự

三辈子都只为你守候
sān bèi zi dōu zhǐ wéi nǐ shǒu hòu
ba kiếp chỉ chờ đợi em

寂寞也无妨
jì mò yě wú fáng
không thể ngăn cản sự cô đơn

一人有一个梦想
yì rén yǒu yí gè mèng xiǎng
Mỗi người một giấc mơ

两个人一起分享
liǎng gè rén yì qǐ fēn xiǎng
Hai người cùng nhau sẻ chia

三生有幸能找到你在身旁
sān shēng yǒu xìng néng zhǎo dào nǐ zài shēn páng
Ba kiếp sau nếu may mắn lại có thể tìm lại được nhau

一人作梦太凄凉
yì rén zuò mèng tài qī liáng
lẻ loi cô đơn một giấc mơ

两个人不会徬徨
liǎng gè rén bú huì páng huáng
Hai người sẽ không do dự

三辈子都只为你守候
sān bèi zi dōu zhǐ wéi nǐ shǒu hòu
ba kiếp chỉ chờ đợi em

寂寞也无妨
jì mò yě wú fáng
không thể ngăn cản sự cô đơn (*)

一人有一个梦想
yì rén yǒu yí gè mèng xiǎng
Mỗi người một giấc mơ

两个人一起分享
liǎng gè rén yì qǐ fēn xiǎng
Hai người cùng nhau sẻ chia

三生有幸能找到你在身旁
sān shēng yǒu xìng néng zhǎo dào nǐ zài shēn páng
Ba kiếp sau nếu may mắn lại có thể tìm lại được nhau

一人作梦太凄凉
yì rén zuò mèng tài qī liáng
lẻ loi cô đơn một giấc mơ

两个人不会徬徨
liǎng gè rén bú huì páng huáng
Hai người sẽ không do dự

三辈子都只为你守候
sān bèi zi dōu zhǐ wéi nǐ shǒu hòu
ba kiếp chỉ chờ đợi em

寂寞也无妨
jì mò yě wú fáng
không thể ngăn cản sự cô đơnLời dịch: Thuyết Bất Đắc

Skysumu adsense account for sale
© 2020 Skysumu. and owner Phạm Xuân Tiếp.If you reuse the content, image from this website please let me know at skysumu@icloud.com

Blog   Music      Note     Conditions        Privacy Policy
Live simply, Laugh often, Love deeply.
and don’t think much. Just do your best, and the rest is god idea.
(Pham Xuan Tiep)