Tin tức


Ra mắt trang web mới Alonead.com vào ngày 24/08 kèm domain từ Yahoo! và web service powered by cargo.site

Ngày 28/08 bán đi Hokage.design cho Vo Quoc Vuong - Dongnai
Ngày 31/08 tiếp nhận khoản thanh toán $15 từ bán âm nhạc
Ngày 04/09 tiếp nhận thanh toán $36.65 cho taokhang.com từ Ngoc Anh


Ngày 16/09, khả năng sắp mất 3 tên miền bao gồm:
- Skysumu.com vì phải chuyển nhượng lại cho Noo Design,
- vanmay.info và camoll.com vì chi phí gia hạn cao, nên mình tiến hành cập nhật và đăng ký mới 3 tên miền khác thay thế bao gồm
- Shikulight.com, ánh sáng trải ra
- Harumu.com, tên của mình theo tiếng nhật
- Hitomae.com, không nhớ chi tiết nghĩa của nó nữa.
Bài viết


Thiết kế lại trang Alonead.com

Skysumu adsense account for sale
© 2020 Skysumu. and owner Phạm Xuân Tiếp.If you reuse the content, image from this website please let me know at skysumu@icloud.com

Blog   Music      Note     Conditions        Privacy Policy
Live simply, Laugh often, Love deeply.
and don’t think much. Just do your best, and the rest is god idea.
(Pham Xuan Tiep)