Những hình ảnh vui giải trí cho cuộc đời người thợ

Ruộng đầm nước cả bùn sâu,
Suốt ngày anh với con trâu cày bừa.


Nếu bạn hỏi tôi cuộc đời này có công bằng không? xin thưa với bạn là không có đâu :D tất cả chỉ là lý thuyết mà thôi.

Skysumu adsense account for sale
© 2020 Skysumu. and owner Phạm Xuân Tiếp.If you reuse the content, image from this website please let me know at skysumu@icloud.com

Blog   Music      Note     Conditions        Privacy Policy
Live simply, Laugh often, Love deeply.
and don’t think much. Just do your best, and the rest is god idea.
(Pham Xuan Tiep)