Còn gì đâu, người ơi, đã xa xôi lắm rồi
còn gì đâu, tình ơi, cánh bay đã cuối trời
người yêu ơi, xa lắm, đứng bên kia núi đồi
ôi! biết bao giờ gặp nhau...

Ngày chia ly, lệ anh nuốt sâu tận đáy lòng
Ngày chia ly, lệ em vướng môi mắt chàng
tình vừa vương, chưa hết phút chia ly đã bến bờ
mưa đã rơi, rơi đầy hồn nhau

Tình yêu ơi đến chi, cho đau lòng nhau
Tình yêu hỡi đến chi, thêm ngỡ ngàng

Giờ này em đang khóc, trong vòng tay ấy
anh nhớ em mắt rưng nỗi sầu

tình vừa say vừa mê gió mê đã vỗ về
trời buồn chi, trời ơi, cứ mưa quên tháng ngày
giờ này em xa lắm, nhớ nhau tiếng nói ân cần
ôi biết bao giờ gặp lại nhau..

Còn gì đâu, người ơi, đã xa xôi lắm rồi
còn gì đâu, tình ơi, cánh bay đã cuối trời
người yêu ơi, xa lắm, đứng bên kia núi đồi
ôi! biết bao giờ gặp lại nhau...

Ngày chia ly, lệ anh nuốt sâu trong đáy lòng
Ngày chia ly, lệ em vướng trên môi mắt chàng
tình vừa vương, chưa hết phút chia ly đã bến bờ
mưa đã rơi, rơi đầy hồn nhau

Tình yêu ơi đến chi, cho đau lòng nhau
Tình yêu hỡi đến chi, thêm ngỡ ngàng

Giờ này em đang khóc, trong vòng tay ấy
anh nhớ em mắt rưng nỗi sầu

tình vừa say vừa mê gió mưa đã vỗ về
trời buồn chi, trời ơi, cứ mưa quên tháng ngày
giờ này anh xa lắm, nhớ nhau tiếng nói ân cần
ôi biết bao giờ gặp lại nhau..

Skysumu adsense account for sale
© 2020 Skysumu. and owner Phạm Xuân Tiếp.If you reuse the content, image from this website please let me know at skysumu@icloud.com

Blog   Music      Note     Conditions        Privacy Policy
Live simply, Laugh often, Love deeply.
and don’t think much. Just do your best, and the rest is god idea.
(Pham Xuan Tiep)